Wsparcie użytkownika

Instrukcje użytkownika

Przed rozpoczęciem pracy w systemie, zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z instrukcjami użytkownika systemu BDO.

 1. Instrukcja do obsługi Modułu ewidencji odpadów
 2. Instrukcja uzyskania dostepu do BDO przez organy aministracji publicznej i pomioty wskazane w art. 83 ustawy o odpadach
 3. Instrukcja weryfikacji sprawozdań komunalnych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 4. Instrukcja do sporządzenia Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 5. Instrukcja weryfikacji sprawozdań przez Urzędy Marszałkowskie
 6. Instrukcja do sporządzenia Sprawozdania marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 7. Instrukcja weryfikacji sprawozdań komunalnych przez Ministra Klimatu i Środowiska
 8. Instrukcja zarządzania kontem użytkownika Jednostki Administracji Publicznej

Filmy instruktażowe

 1. WERYFIKACJA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA SPRAWOZDAŃ KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
 2. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 3. WERYFIKACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA SPRAWOZDAŃ WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 4. SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI