Wsparcie użytkownika

Instrukcje użytkownika

Przed rozpoczęciem pracy w systemie, zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z instrukcjami użytkownika systemu BDO.

  1. Instrukcja do obsługi Modułu ewidencji odpadów
  2. Instrukcja uzyskania dostepu do BDO przez organy aministracji publicznej i pomioty wskazane w art. 83 ustawy o odpadach
  3. Instrukcja weryfikacji sprawozdań komunalnych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  4. Instrukcja do sporządzenia Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  5. Instrukcja weryfikacji sprawozdań przez Urzędy Marszałkowskie
  6. Instrukcja do sporządzenia Sprawozdania marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Filmy instruktażowe

  1. WERYFIKACJA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA SPRAWOZDAŃ KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
  2. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  3. WERYFIKACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA SPRAWOZDAŃ WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  4. SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI